Wir setzen Cookies auf dieser Website ein. Diese Cookies speichern Informationen auf Ihrem Computer oder Ihrem mobilen Gerät, die Ihr Online-Erlebnis verbessern sollen. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihnen ermöglichen schnell und gezielt zu navigieren. Cookies speichern Ihre Präferenzen und geben uns einen Einblick in die Nutzung unserer Website. Google Analytics-Cookies speichern auch Marketinginformationen. Mit dem Klick auf das Cookie akzeptieren Sie dieses. Durch speichern der Einstellungen stimmen Sie der Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit Ihren Präferenzen (sofern angegeben) durch uns zu.

Mehr Infos

Keyvisual_Leistungen
blockHeaderEditIcon

Metryczka

  

Użytkownik WebSite i odpowiedzialny według TMG (Prawo odnośnie Telekomunikacji i Mediów):

Stahl Oberflächentechnik GmbH
Königsheimer Strasse 7
D-78583 Böttingen
Tel. +49 7429 9310680
Fax +49 7429 931068-58
info (at) stahl-polieren.de

www.stahl-polieren.de
www.stahl-oberflaechentechnik.de
www.stahl-spzoospk.pl

Prezes zarządu spółki: Bernd Stahl, Reinhard Stahl

Sąd rejonowy: Stuttgart, HRB 460799Sp

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego: DE 813153577

 

Wykaz źródeł obrazu: Stahl Oberflächentechnik GmbH

Projektowanie stron internetowych I realizacja: BMS Bee Marketing Services, www.bmsmarketing.eu

 

 

 

Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

 

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się identyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku na tej stronie internetowej.

 

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania do nas. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie masz prawa do swoich danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

 

Analizy i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej można statystycznie ocenić Twoje zachowanie podczas surfowania. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie możesz odszukać pochodzenia tego zachowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwości zgłoszenia sprzeciwu w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 

2 Informacje ogólne i obowiązkowe

prywatność danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się identyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące organu odpowiedzialnego

 

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Stahl Oberflächentechnik GmbH (Steel Surface Technology GmbH)

Königsheimer Strasse 7

D-78583 Böttingen

reprezentowany przez Bernda Stahla (dyrektora zarządzającego)

Telefon: +49 7429 9310680.

E-mail: info@stahl-polieren.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia.

 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych jest urzędnik ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

Informowanie, blokowanie, usuwanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.

 

Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionych informacji reklamowych, takich jak spam.

 

3. zbieranie danych na naszej stronie internetowej

ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą uczynieniu naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają na Twoim terminalu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookie lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji przez Państwa pożądanych (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Tak:

    Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

    zastosowany system operacyjny

    odsyłacz URL

    Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

    Czas żądania serwera

    Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone aż do cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

4) narzędzia analityczne i reklamowe

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Spowoduje to, że Państwa adres IP zostanie skrojony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie Twoich danych klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić zbieranie danych o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.

Użytkownicy telefonów komórkowych mają również możliwość rezygnacji z zapisywania plików cookie: dezaktywuj Google Analytics na urządzeniach mobilnych.

 

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

przetwarzanie danych dotyczących umowy

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

 

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy słowa "Google reCAPTCHA" (zwanego dalej "reCAPTCHA"). Usługodawcą jest Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W przypadku reCAPTCHA należy sprawdzić, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych charakterystyk. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie z chwilą wejścia na stronę. Na potrzeby analizy reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas przebywania użytkownika na stronie lub ruchy myszą wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane w trakcie analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem i SPAM.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google reCAPTCHA i Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

5. biuletyn informacyjny

dane z biuletynu informacyjnego

Jeśli chcą Państwo zapisać się do newslettera oferowanego na stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.

Dane wpisane do formularza rejestracyjnego newslettera będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "wypisz się" w newsletterze. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych.

Dane, które nam Państwo podają w celu zapisania się na newsletter, będą przechowywane przez nas do czasu wypisania się z newslettera i skasowania po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru użytkownika) pozostają przez to nienaruszone.

 

6. wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że nasza witryna została udostępniona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa domyślnej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać adres IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*